Направи налог Логовање

Ko смо ми?

Аматерско удружење“ФОТО-КИНО КЛУБ СВЕТЛОПИС” је основано 20.02.2016. године од стране љубитеља фотографије и филма. Бави се подстицањем уметничке фотографије и филма ради промоције српске културе, духовности и традиције, као и организацијом изложби, промоција, концерата, предавања на тему српске културне баштине и графичким дизајном.
Циљеви удружења су:
1) Организовање семинара, курсева и инструктаже ради едукације и афирмације грађанки и грађана у културном, еколошком и психосоцијалном погледу;ж
2) Културна сарадња и размена са страним и домаћим организацијама на пољу фотографије и филма;
3) Утврђивање годишњих и средњорочних програма рада и развојафото-кино делатности у оквиру рада клуба и рад на обезбеђивању друштвено економских услова за њихово остваривање;
4) Залагање за унапређење и развој комуникације и демократског отвореног дијалога међу свим припадницима друштвене заједнице;
5) Кординиран рад и иницирање сарадње са државним установама као и другим привредним субјектима, као и рад на организационом, кадровском и програмском учвршћивању постојећих и подстицању оснивања нових организација фото-кино аматера;
6) Организовање изложби и фестивала, ревија, јавних предавања, вредновање аматерског фото и кино стваралаштва, као и друге смотре фотографије и филма;
7) Ношење и реализација програма сарадње како на републичком, тако и на међународном нивоу;
8) Праћење развоја фотографије и филма, појављивање нових технологија и технике код нас и у свету и информисање чланова клуба о истом, као и иницирање развоја осталих нових облика аматеризма; 9) Хуманитарни рад кроз фотографију и филм;
10) Сарађује са привредним субјектима, друштвеним организацијама и државним институцијама у областима: производње и промета фото и кино материјала и опреме, у области образовања и културе у смислу фотографије и филма, итд.
Област остваривања циљева удружења је фотографија и филм.